Wspólne oświadczenie na temat spotkania ministerialnego w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie

Data publikacji : 11-01-2019
Poniższe oświadczenie zostało wydane przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, by zapowiedzieć spotkanie ministerialne w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Źródło: http://www.msz.gov.pl