Szafki łazienkowe GOOD HOME PERMA

Data publikacji : 22-08-2022

Przedsiębiorca Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w szafkach łazienkowych GOOD HOME PERMA, o kodach EAN: 5059340257075, 5059340018256, 5059340257082, 5059340018140, 5059340256986, 5059340018157, 5059340018706, 5059340257235, 5059340018249, 5059340256993, 5059340018690 i 5059340257228  może dojść do odklejenia się lustra.

Przedsiębiorca Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w szafkach łazienkowych GOOD HOME PERMA, o kodach EAN: 5059340257075, 5059340018256, 5059340257082, 5059340018140, 5059340256986, 5059340018157, 5059340018706, 5059340257235, 5059340018249, 5059340256993, 5059340018690 i 5059340257228  może dojść do odklejenia się lustra.

Sieć Castorama wstrzymała sprzedaż ww. wyrobów i rozpoczęła procedurę ich odzyskania od konsumentów. Ogłoszenie o prowadzonej kampanii opublikowano na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.castorama.pl/informacje/erraty-i-zawiadomienia. Konsumenci są proszeni o zaprzestanie użytkowania mebli i ich zwrot do najbliższego sklepu w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów.

Informacji związanych z kampanią udziela Castorama Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa; tel. 22 575 31 00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta,
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. 

Źródło: http://uokik.gov.pl