Samochody marki Nissan

Data publikacji : 15-04-2016

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Nissan, modele:

  • NV200 (M20 NMISA) wyprodukowane od 01.08.2009 r. do 31.03.2016 r.
  • NV200 (M20 Shonan) wyprodukowane od 01.08.2009 r. do 27.11.2015 r.
  • e-NV200 (ME0 NMISA) wyprodukowane od 01.04.2014 r. do 04.03.2016 r.
  • X-Trail (T32 NMGR) wyprodukowane od 15.01.2015 r. do 08.04.2016 r.
  • X-Trail (T32 Kyushu) wyprodukowane od 01.04.2014 r. do 25.12.2015 r.

mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Nissan, modele:

  • NV200 (M20 NMISA) wyprodukowane od 01.08.2009 r. do 31.03.2016 r.
  • NV200 (M20 Shonan) wyprodukowane od 01.08.2009 r. do 27.11.2015 r.
  • e-NV200 (ME0 NMISA) wyprodukowane od 01.04.2014 r. do 04.03.2016 r.
  • X-Trail (T32 NMGR) wyprodukowane od 15.01.2015 r. do 08.04.2016 r.
  • X-Trail (T32 Kyushu) wyprodukowane od 01.04.2014 r. do 25.12.2015 r.

mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w ww. modelach powłoka lakiernicza sprężyny gazowej drzwi tyłu nadwozia nie jest zgodna z wymaganiami projektowymi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. Może to skutkować korozją i pęknięciem zewnętrznej rury sprężyny gazowej, co może spowodować utratę ciśnienia gazu wewnątrz sprężyny gazowej. W takim stanie sprężyna gazowa nie będzie mogła podpierać otwieranych drzwi tyłu nadwozia. Usterka ta może spowodować odłączenie sprężyny gazowej od samochodu podczas operowania drzwiami tyłu nadwozia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 589 pojazdów. Lista numerów VIN w załączniku.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami wszystkich potencjalnie zagrożonych samochodów w celu dokonania bezpłatnej wymiany sprężyny gazowej drzwi tyłu nadwozia na część poprawioną. Ze względu na ograniczenia w dostępności części i potrzebnych narzędzi, naprawy rozpoczną się w sierpniu 2016.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela NISSAN SALES CEE Kft. Sp z o.o. Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa; tel.: 801 647 726; e-mail: [email protected]).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl