Samochody marki Mercedes Sprinter Typ 907 i 910

Data publikacji : 01-03-2019

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter Typ 907 i 910, typu otwartego, przeznaczonych do ruchu prawostronnego, wyprodukowanych w Niemczech,  wiązka przewodów elektrycznych pewnego modułu sterującego mogłaby być zakleszczona między wyłącznikiem świateł hamowania a dźwignią uruchamiającą pedał hamulca, przez co światła hamowania świeciłyby stale. Kierowcy pojazdów nadjeżdżających z tyłu nie wiedzieliby, kiedy i czy w ogóle dany pojazd hamuje. Ponadto w wyniku błędnej interpretacji statusu uruchomienia hamulca przez system, mogłoby dojść do odłączenia pewnych funkcji i systemów asystenckich jak np. ESP i niewykluczona byłaby możliwość staczania się pojazdu. Może to zwiększać zagrożenie wypadkiem.

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter Typ 907 i 910, typu otwartego, przeznaczonych do ruchu prawostronnego, wyprodukowanych w Niemczech,  wiązka przewodów elektrycznych pewnego modułu sterującego mogłaby być zakleszczona między wyłącznikiem świateł hamowania a dźwignią uruchamiającą pedał hamulca, przez co światła hamowania świeciłyby stale. Kierowcy pojazdów nadjeżdżających z tyłu nie wiedzieliby, kiedy i czy w ogóle dany pojazd hamuje. Ponadto w wyniku błędnej interpretacji statusu uruchomienia hamulca przez system, mogłoby dojść do odłączenia pewnych funkcji i systemów asystenckich jak np. ESP i niewykluczona byłaby możliwość staczania się pojazdu. Może to zwiększać zagrożenie wypadkiem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 367 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl