Samochody marki Mercedes Klasa E, Klasa E Coupé/kabriolet i CLS

Data publikacji : 09-08-2022

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Klasa E (BR 213), Klasa E Coupé/kabriolet (BR 238) i CLS (BR 257), wyprodukowanych od 15.09. do 09.11.2021 r., z 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym OM654, mocowanie śrubowe złącza masowego 48 V elektrycznej sprężarki układu klimatyzacji może być wykonane ze zbyt niskim momentem dokręcania. W takim przypadku końcówka kablowa przewodu masowego może nie być prawidłowo zamocowana. Wskutek tego w tym miejscu połączenia może się zwiększać elektryczna oporność przewodzenia, prowadząc do wzrostu temperatury w tym obszarze i zwiększając ryzyko pożaru.

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Klasa E (BR 213), Klasa E Coupé/kabriolet (BR 238) i CLS (BR 257), wyprodukowanych od 15.09. do 09.11.2021 r., z 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym OM654, mocowanie śrubowe złącza masowego 48 V elektrycznej sprężarki układu klimatyzacji może być wykonane ze zbyt niskim momentem dokręcania. W takim przypadku końcówka kablowa przewodu masowego może nie być prawidłowo zamocowana. Wskutek tego w tym miejscu połączenia może się zwiększać elektryczna oporność przewodzenia, prowadząc do wzrostu temperatury w tym obszarze i zwiększając ryzyko pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 17 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia, a w razie potrzeby skorygowania złącza śrubowego punktu masowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

Źródło: http://uokik.gov.pl