Samochody marki Lexus GS300 oraz IS250

Data publikacji : 06-05-2016

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Lexus GS300 oraz IS250, wyprodukowane w Japonii od 28.09.2004 r. do 14.09.2007 r. mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Lexus GS300 oraz IS250, wyprodukowane w Japonii od 28.09.2004 r. do 14.09.2007 r. mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że przedmiotowe samochody są wyposażone w układy paliwowe zawierające czujnik ciśnienia paliwa przykręcany do głównego przewodu zasilającego (listwy). Na skutek użycia niewłaściwego momentu dokręcenia czujnika ciśnienia paliwa, może pojawić się nieszczelność między czujnikiem ciśnienia paliwa a listwą, zwiększająca się w miarę upływu czasu. W takiej sytuacji może pojawić się zapach oraz następować wyciek paliwa. W związku z pracą układu w wysokich temperaturach, zwiększa to ryzyko wystąpienia pożaru.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 520 samochodów. Lista numerów VIN w załączniku.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu bezpłatnej wymiany uszczelki czujnika ciśnienia paliwa oraz dokręcenia go do listwy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych
i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl