Rowery Rondo Mutt MY20

Data publikacji : 08-07-2020

Przedsiębiorca 7ANNA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w rowerach Rondo Mutt MY20 przedni błotnik może ulec poluzowaniu skutkującym zablokowaniem przedniego koła, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Przedsiębiorca 7ANNA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w rowerach Rondo Mutt MY20:

Rowery Rondo Mutt MY20

przedni błotnik może ulec poluzowaniu skutkującym zablokowaniem przedniego koła, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Rowery Rondo Mutt MY20

Informacja dla klientów o prowadzonej kampanii została umieszczona na stronie internetowej https://7anna.pl/RECALL-Rondo-Mutt-AL-i-ST-news-pol-1594098775.html. Klienci proszeni są o zaprzestanie użytkowania rowerów i kontakt ze sklepem, w którym został dokonany zakup, w celu umówienia terminu wymiany błotnika.

Informacji związanych z kampanią udziela 7ANNA sp. z o.o. sp. k. (adres: ul. Potokowa 20d, 80-283 Gdańsk; e-mail: [email protected]).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.
Źródło: http://uokik.gov.pl