Regulamin

Data publikacji : 24-07-2016

REGULAMIN SERWISU ostrzezenia.info

Usługodawca Usługi:

Bartosz Kurzawa Kancelaria Radcy Prawnego NIP: 735-228-68-49, ul. Przewóz 40B/62 30-716 Kraków zwany dalej Usługodawcą

Usługodawca zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualny Regulamin oraz  Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.ostrzezenia.info

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią Regulaminu lub Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.ostrzezenia.info.

Ochrona danych osobowych

W trakcie używania serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych  danych osobowych przy pomocy dostępnego na stronie formularza. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści formularza, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji.

Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika  z infrastrukturą techniczną Usługodawcy, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics  pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.ostrzezenia.info.

Charakter prawny dokumentu

 1. Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu www.ostrzezenia.info.

Zakres zbieranych danych

 1. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.
 2. Gdy użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Sposób wykorzystywania danych

 1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu www.ostrzezenia.info w sieci Internet.
 2. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 4. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Usługodawca może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zagadnień związanych z publikowaniem przez organy i urzędy państwowe publicznie dostępnych ostrzeżeń dotyczących, produktów lub usług. Twórca Serwisu jak i autorzy treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne. Zarówno autorzy, Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści dokumentów udostępnionych przez organy lub urzędy państwowe, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
 2. Zapoznając się z treścią Serwisu rozumiesz, że jego cel ma charakter wyłącznie 
 3. Usługodawca nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.

Własność intelektualna

 1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na stronach Serwisu  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).