Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)

Data publikacji : 24-07-2016

PIORiN realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Inspekcja w ramach swych kompetencji m.in.:

1) prowadzi kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych;

2) wydaje świadectwa fitosanitarne, paszportów roślin i zaświadczeń oraz prowadzi nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin;

3) wydaje decyzje dotyczące postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej.

Organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa są:

  • Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Dane kontaktowe – www.piorin.gov.pl