Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK

Data publikacji : 22-06-2017
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o możliwości zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji do dnia 6 lipca 2017 r. włącznie. Czytaj więcej -> Źródło: http://www.knf.gov.pl