Motocykle marki Kawasaki serii KLX230

Data publikacji : 24-08-2022

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Kawasaki serii KLX230 (KLX230A), wyprodukowanych w Japonii w 2020 r. mogła zostać zamontowana niewłaściwa przednia tarcza hamulcowa, co może skutkować zmniejszoną skutecznością układu hamulcowego przedniego koła.

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Kawasaki serii KLX230 (KLX230A), wyprodukowanych w Japonii w 2020 r. mogła zostać zamontowana niewłaściwa przednia tarcza hamulcowa, co może skutkować zmniejszoną skutecznością układu hamulcowego przedniego koła.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 31 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów są informowani o prowadzonej kampanii i zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli tarczy hamulcowej i w przypadku potwierdzenia montażu niewłaściwej części wymiany tarczy przedniego koła wraz z klockami hamulcowymi z nią współpracującymi.

Informacji związanych z kampanią udziela Probike Sp. z o.o.  (adres: ul. Gronostaja 6, 02-786 Warszawa; tel.: 22 535 33 15, e-mail: [email protected]).

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych
i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

Źródło: http://uokik.gov.pl