Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz rozmawiał dzisiaj telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych i współpracy mię

Data publikacji : 10-01-2019
Ministrowie spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i Nasser Bourita zgodzili się co do bardzo dobrego stanu relacji polsko- marokańskich, deklarując wolę ich dalszego rozwoju. Omówili też plan wizyt w najbliższym czasie. Źródło: http://www.msz.gov.pl