Lonże Ocun Via Ferrata Captur

Data publikacji : 07-06-2022

Przedsiębiorca Snap Outdoor Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w lonżach Ocun Via Ferrata Captur, sprzedawanych oddzielnie oraz w zestawach, na których nie ma dodatkowego symbolu C9 (symbol ten oznacza, że produkty zostały zweryfikowane przez producenta i są bezpieczne), na karabinku umiejscowionym na końcu ramienia lonży może nie dojść do samoistnego zamknięcia zamka – w tym przypadku należy go zamknąć przy użyciu dłoni.

Przedsiębiorca Snap Outdoor Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w lonżach Ocun Via Ferrata Captur, sprzedawanych oddzielnie oraz w zestawach:

 • Via Ferrata Captur – 04395,
 • Via Ferrata Bodyguard Pail Set – 02736,
 • Via Ferrata Webee Set – 02992,
 • Via Ferrata Webee Pail Set – 03232,
 • Via Ferrata Twist Set – 04343,
 • Via Ferrata Twist Pail Set – 04344,
 • Via Ferrata Webee + Chest Set – 04602,
 • Via Ferrata Webee + Chest Pail Set – 04603,

z datą produkcji 01.04.2020 r. – 31.12.2021 i następującymi numerami partii produkcyjnej:

 • 2001416xx,
 • 2001418xx,
 • 2005624xx,
 • 2002681xx,
 • 2002918xx,
 • 2002919xx,
 • 2006842xx,
 • 2006843xx,
 • 2101892xx,
 • 2101893xx,
 • 2101894xx,

na których nie ma dodatkowego symbolu C9 (symbol ten oznacza, że produkty zostały zweryfikowane przez producenta i są bezpieczne), na karabinku umiejscowionym na końcu ramienia lonży może nie dojść do samoistnego zamknięcia zamka – w tym przypadku należy go zamknąć przy użyciu dłoni.

Informacje na temat ogłoszonej kampanii dostępne są pod adresem: http://snapoutdoor.pl/wycofanie-zestawu-ferratowego-ocun-captur/. Użytkownicy ww. wyrobów mają możliwość dokonania ich wymiany.

Informacji związanych z kampanią udziela Snap Outdoor Sp. z o.o. (adres: ul. Bojkowska 37M, 44-100 Gliwice, e-mail: [email protected], tel.: 32 301 75 40).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta,
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.  

Źródło: http://uokik.gov.pl