Leżaczki 4moms

Data publikacji : 24-08-2022

Przedsiębiorca FART Spółka jawna S. Kotyński, J. Laskowski z siedzibą w Białymstoku powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w leżaczkach 4moms: mamaRoo dla dzieci do 9 kilo oraz rockaRoo dla dzieci do 9 kilo, kiedy leżaczek nie jest używany, pasy bezpieczeństwa mogą zwisać pod siedzeniem. Istnieje obawa, że raczkujące niemowlę może zaplątać się w pasy.

Przedsiębiorca FART Spółka jawna S. Kotyński, J. Laskowski z siedzibą w Białymstoku powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w leżaczkach 4moms: mamaRoo dla dzieci do 9 kilo oraz rockaRoo dla dzieci do 9 kilo, kiedy leżaczek nie jest używany, pasy bezpieczeństwa mogą zwisać pod siedzeniem. Istnieje obawa, że raczkujące niemowlę może zaplątać się w pasy.

Producent, firma 4moms, opracował łącznik/uchwyt na pasy, który można łatwo przymocować do tylnej części leżaczka MamaRoo lub RockaRoo. Jest on dostępny bezpłatnie. Ogłoszenia o prowadzonej kampanii opublikowano w profilach spółki w serwisach społecznościowych (https://www.instagram.com/p/ChcnQ8-IZgo/ oraz https://www.facebook.com/profile.php?id=100054649530647).

Informacji związanych z kampanią udziela FART Spółka jawna S. Kotyński, J. Laskowski (adres: ul. Upalna 5, 15-668 Białystok, tel.: 533 36 21 21e-mail: [email protected]).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta,
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.  

Źródło: http://uokik.gov.pl