Kontakt

Jeżeli dysponujesz ciekawą informacją dotyczącą produktu, usługi i związanym z nimi postępowaniem organów lub urzędów państwowych napisz do Nas za pomocą formularza, postaramy się zgłoszenie zweryfikować i zamieścić stosowne ostrzeżenie. Jeżeli masz sugestie lub pytania napisz do Nas za pośrednictwem poniższego formularza, lub bezpośrednio na Nasz adres email.

Wypełniając formularz kontaktowy i naciskając przycisk „wyślij”:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe będą przetwarzane przez "ALL-BART Consulting B. Kurzawa” jako Administratora Danych Osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres: [email protected]

przyjmujesz do wiadomości, że:

  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji,
  • na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres: [email protected]