Komunikat Przewodniczącego KNF z danymi do rozliczenia wpłat na poczet kosztów nadzoru ubezpieczeniowego za 2015 r.

Data publikacji : 01-09-2016
W Dzienniku Urzędowym KNF pod poz. 28 został ogłoszony komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wartości składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz wysokości kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2015 r. (Dz. Urz. KNF poz. 28)
Źródło: http://www.knf.gov.pl