Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)

Data publikacji : 24-07-2016

 IJHARS realizuje zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolnospożywczych poprzez kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę. Ponadto IJHARS prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolnospożywczych sprowadzanych z zagranicy, w ramach kontroli granicznej takich artykułów. Inspekcja sprawuje nadzór w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy.

Wydaje zaświadczenia potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach UE dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach UE dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.

Organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych są:

  • Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych.

Dane kontaktowe - www.ijhar-s.gov.pl