Hulajnogi elektryczne OXELO R900E

Data publikacji : 30-05-2022

Przedsiębiorca Decathlon Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w hulajnogach elektrycznych OXELO R900E, nr ref. 8577081, sprzedanych między 01.10.2021 r. a 13.05.2022 r., może dojść do przyspieszonego zużycia linki hamulcowej, co może spowodować jej pęknięcie.

 

Przedsiębiorca Decathlon Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w hulajnogach elektrycznych OXELO R900E, nr ref. 8577081, sprzedanych między 01.10.2021 r. a 13.05.2022 r., może dojść do przyspieszonego zużycia linki hamulcowej, co może spowodować jej pęknięcie.

W sklepach sieci Decathlon wywieszono informację dla klientów o prowadzonej kampanii. Informacja została także umieszczona na stronie internetowej www.decathlon.pl w zakładce „Wycofane produkty” (https://www.decathlon.pl/landing/wycofaneprodukty/_/R-a-wycofaneProdukty). Klienci są proszeni o zwrot ww. produktów do sklepu Decathlon.

Informacji związanych z kampanią udziela Decathlon Sp. z o.o. (adres: ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa; tel. 800 808 007).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta,
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 222, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.  

Źródło: http://uokik.gov.pl